Държавни модели
-
Направи училище
 

Финландско държавно училище

Съвременният финландски образователен модел е резултат от реформа през 70-те години на миналия век, която ориентира училището към индивидуалните образователни потребности на всеки ученик. В последните проучвания за най-добри образователни системи –PISA, проведени през последните 10 години насам – от 2003 година до 2013 година, челното място държи Финландия и финландският държавен училищен модел. През […]