УЧИЛИЩНИ МОДЕЛИ
-
Направи училище
 

Демократично училище Гиват Олга, Израел

Училището “Гивол” в най-бедния квартал на Хадера, Израел – Гиват Олга – е основано през 2005 година с цел създаването на самоуправляваща се образователна общност и училищен модел, в който децата, учителите и родителите да имат активна роля в процеса на учене и порастване. ПРИНЦИПИ Плурализъм и уважение спрямо него – разбирането, че всички са […]

Демократично училище Съдбъри Вали, САЩ

Съдбъри /Sudbury Valley School/ е училищен модел, създаден в Масачузец, САЩ от университетските научни ръководители Дан и Хана Грийнбърг за деца между 4 и 19 години. В това училище всяко дете поема отговорност за своето собствено образование и изучава света по своя уникален начин в рамките на едно жизнено самоуправляващо се по демократичен начин общество. […]

Училище Монтесори

Монтесори училищата прилагат принципите, философията и методиката, изградена чрез тях, на Мария Монтесори. В методиката на Монтесори детето с неговите възможности и способности се поставя в центъра на педагогическия процес. То не бива да бъде потискано от учебното съдържание, от налагани форми и методи на обучение, както и от учителя и родителите, а да бъде […]

Финландско държавно училище

Съвременният финландски образователен модел е резултат от реформа през 70-те години на миналия век, която ориентира училището към индивидуалните образователни потребности на всеки ученик. В последните проучвания за най-добри образователни системи –PISA, проведени през последните 10 години насам – от 2003 година до 2013 година, челното място държи Финландия и финландският държавен училищен модел. През […]

Демократично училище Хадера, Израел

Демократичното училище в Хадера, Израел е училищен модел, създаден през 1987 година от Яков Хехт като общност между учители, родители и деца с главна ценност зачитането на човешката личност и човешките права и разбирането, че в центъра на всички процеси е свободният избор на детето в различни образователни области – учениците сами избират какво и […]

Прогресивно училище Бийвър, САЩ

Beaver Country Day School е независимо училище, основано през 1920 г. в САЩ. Намира се в околностите на Бостън и към момента осигурява образование за над 450 ученици в степени от 6 до 12 клас ПРИНЦИПИ Водещи за училището са принципите на сътрудничество, общност, интеграция, иновация, дълбоко разбиране и адаптация. ФИЛОСОФИЯ В центъра на обучението […]