Новини
-
Направи училище
 

Тома Белев за образованието днес

Еволюцията на съвременното образование на път да бъде прекратена между първо и второ четене на закона. Достатъчен е един поглед в обществения живот, за да се види, че днес, въпреки широкодостъпното образование и въпреки грижите, които се полагат в културно и морално отношение, обществото ни страда от сериозни проблеми. Същевременно броя на училищата в чужбина […]

Калин Терзийски за образованието днес

Достатъчен е един поглед в обществения живот, за да се види, че днес, въпреки широкодостъпното образование и въпреки грижите, които се полагат в културно и морално отношение, обществото ни страда от сериозни проблеми. Същевременно броя на училищата в чужбина (по дани на Асоциацията на българските училища в чужбина) се увеличава с много по-висок темп от […]

Еволюцията на образованието има нужда от теб

Еволюцията на съвременното образование на път да бъде прекратена между първо и второ четене на закона. Достатъчен е един поглед в обществения живот, за да се види, че днес, въпреки широкодостъпното образование и въпреки грижите, които се полагат в културно и морално отношение, обществото ни страда от сериозни проблеми. Същевременно, броят на училищата в чужбина […]

Свобода е думата, която да отключи реалната реформа в образованието

Национална конференция за свободно развитие в образованието, организирана в рамките на инициативата „Направи училище“ събра 60 човека, представители на различни обществени сфери и различни роли в българското училище – преподаватели, директори, ученици, родители, организации, работещи в сферата на неформалното образование, реформирането и либерализацията на образованието в България. Срещата се състоя на 28.02 в 51-во СОУ […]

Конференция “Направи Училище”

Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в конференция на тема „Свободното развитие в образованието – предпоставка за иновации и растеж“. Събитието е част от широк и продължителен процес за извеждане на препоръки за развитие на настоящата образователна реформа, включително създаването на съответстваща нормативна уредба и обединява усилията на граждани и експерти за развитие […]

Направи Училище в действие – София

В продължение на няколко месеца участниците във форум Направи Училище  изследваха предизвикателствата на самоинициираното учене заедно с деца на различна възраст. Опитът им дотук показа, че в условията на свобода децата бързо откриват сферите си на интерес и съумяват да регулират процеса на собственото си учене по начин, който импонира най-добре на техния темперамент. Показа, […]

Направи Училище в действие – Пловдив

В продължение на три месеца участниците във форум Направи Училище Пловдив подготвяха и представяха своите уроци – такива, каквито биха искали да се случват в мечтаното свободно училище: съчетаващи различни области на знанието, пълни с игра и движение,  предоставящи възможности за избор на децата.        WHAT’S YOUR COLOUR (ЗОНА НА ЗНАНИЕ: АНГЛИЙСКИ ЕЗИК) […]

Публикации

ДОМ С КРИЛА: Образователната система във Финландия – един психологически анализ. “Като заключение може да добавим, че Финландската образователна система не случайно е на челно място в световен мащаб. Засега тя е единствената, която е успяла да постигне психо-емоционален комфорт в развитието на ученика с което си гарантира не само когнитивен успех, но едно здравословно […]

Oнлайн платформи

Уча.се:  Бърз, лесен и интересен начин да учиш. Искам да знам пишат за интересни неща – както сериозни, така и забавни. Опитват се да обхванат много и различни теми, като изумителни животни и растения, чудесата на природата, красиви и отдалечени кътчета на земята, необятния космос, забележителности, известни личности, архитектурни и технологични постижения, древни цивилизации, мистерии […]

Международни мрежи

AERO – Alternative Education Resource Organization промотира и подкрепя различни алтернативи образованието в целия свят. Мисията на AERO е да подпомага образователната революция, в резултат на която всеки човек да има достъп до образование, ориентирано към неговата личност. AERO е и ресурсен център, който би бил от полза за всеки инициатор на образователна алтернатива. EUDEC […]

Инициативи в България

Движение за либерализация на образованието е неформална гражданска инциатива за въвеждане на демократични принципи и премахване на държавния монопол в българската образователна система. Диалог за бъдещето е гражданска инициатива за определяне на обществените изисквания и стратегии за фундаментална реформа на българската образователната система. Новото образование е инициатива на активни граждани, ангажирани с българското образование в […]

Инициатива за демократично училище в Пловдив

След вълнуващи срещи, прекарани в учене, визионерстване и дискусии, участниците в Направи Училище Пловдив стигнаха до своя училищен модел. Случайно или не, подобно на колегите си в София те бяха запленени от  демократичното образование и намериха своята интерпретация на мечтаното демократично училище. Ако искаш да бъдеш част от Общност за свободно образование и инициативата за […]