3054 views 0 comments

Свобода е думата, която да отключи реалната реформа в образованието

 

Национална конференция за свободно развитие в образованието, организирана в рамките на инициативата „Направи училище“ събра 60 човека, представители на различни обществени сфери и различни роли в българското училище – преподаватели, директори, ученици, родители, организации, работещи в сферата на неформалното образование, реформирането и либерализацията на образованието в България. Срещата се състоя на 28.02 в 51-во СОУ „ Елисавета Багряна“

Успоредно с представянето на ценностите на свободното учене и модела за иновативно училище, разработен с подкрепата на проекта, съвсем неподправено и съвсем актуално, участниците бяха въвлечени в емоционалната ретроспекция – разказ за публичното изслушване в Европейския парламент на концепции и добри практики за трансформация на образователната система в Европа като начин за преодоляване на ранното отпадане от образованието и младежката безработица – представени от 5 държави. България, в лицето на Теодор Василев (НЧ „Бъдеще Сега“) е една от тези пет страни, които бяха поканени да споделят тяхната визия за нови образователни форми и методи.

Съвсем в духа на темата за творческото и демократично участие, всички присъстващи се включиха във формати като Световно кафене и симулация за демократично взимане на решения. Благодарение на този вдъхновяващ работен процес, участниците дадоха своята интерпретация за съдържанието на 3 ключови свободи, без гарантиране на които автономията на българското училище би останала само „на думи”:

  • свобода на формите на организация на учебния процес;
  • свобода за създаване на учебни програми и учебни планове;
  • свобода за създаване и избор на образователни ресурси.

Участниците формулираха своята визия и за бъдещата регламентация на режима за обявяване на училищата за иновативни, намерил своето нормативно основание в Законопроекта за предучилищното и училищното образование.

Единодушно беше гласувано и създаването на Човешкия манифест за образованието, който да даде гласност на всички препоръки и идеи, генерирани от участниците по време на конференцията. Първият вариант на този Манифест се очаква да бъде готов до края на месец март 2015 г.

Междувременно екипът на “Направи Училище” депозира своите Препоръки във връзка с провеждането на реформата в предучилищното и училищното образование.