19096 views 0 comments

Конференция “Направи Училище”

 

Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в конференция на тема „Свободното развитие в образованието – предпоставка за иновации и растеж“.

Събитието е част от широк и продължителен процес за извеждане на препоръки за развитие на настоящата образователна реформа, включително създаването на съответстваща нормативна уредба и обединява усилията на граждани и експерти за развитие на образователни алтернативи, чрез създаване на модел на съвременно българско училище – “отдолу-нагоре”, в рамките на широко огласен граждански дискусионен форум.

Учители, директори на училища и детски градини, представители на НПО и граждански групи, работещи за либерализация на образованието, представители на законодателната и изпълнителната власт заедно ще обединим усилията си за идентифициране на възможностите и предизвикателствата, свързани със свободното развитие на образованието като предпоставка за иновации, качество и устойчив растеж.

Няколко са основните въпроси, пряко свързани с предизвикателствата пред свободното развитие на образованието, които ще бъдат заложени в обсъжданията и дискусиите, а именно:

  • подбор и квалификация на учителите;
  • свобода на избор и съставяне на учебни програми и планове;
  • свобода на формите на организация на учебния процес;
  • свобода за създаване и избор на образователни ресурси/образователно съдържание и платформи за обучение;
  • регистрациионен вместо лицензионен режим за иновативните училища.

 

По време на конференцията ще бъде представен моделът за съвременно училище, разработван в рамките на проектa.

“Направи училище: Създаване на модел на ново българско училище с участието на обществеността“ се финансира в рамките на програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

За участие в конференцията можете да се регистрирате ТУК

След попълване и изпращане на формуляра, ще получите потвърждение за успешна регистрация.

За участие в конференцията ще се допускат само хора с потвърдени регистрации.