13094 views 1 comment

Инициатива за демократично училище в София

 

Ако се интересуваш от демократичното образование, ако си открил, че демократичното училище е твоето училище, ако искаш да бъдеш част от инициативата за създаване на демократично училище в София, или можеш да я подкрепиш, пиши на Общност за демократично образование →

или ни намери във Facebook