Демократични училища
Уникален за тези училища е начинът им на управление: децата участват в решенията равнопоставено, заедно с училищния персонал. Водещо е и участието на децата в определянето на учебната програма. Тук са описани няколко училища, интерпретиращи по различен начин тези принципи.
Други алтернативи
Доказали се с времето педагогически методи и системи намират приложение в различни алтернативни училищни модели. Някои от тях, като Валдорфската педагогика и метода Монтесори, се прилагат в стотици училища в целия свят.
Част от тези училищни модели са представени тук.
Държавни модели
Тук е мястото на добрите примери за образователни иновации, проведени в системата на задължителното публично образование.
Тук е мястото и на държавните образователни модели, оценени като успешни, прогресивни и адекватни спрямо съвремието.

Всички права върху статиите, изображенията и видео материалите в този сайт принадлежат на техните оригинални автори.